Indufloor - Industrigolv

Beskrivning

Peran ESD SL är ett elavledande tvåkomponent epoxibaserat golvsystem med tillsats av en speciellt utvald filler. Med Peran ESD SL erhålls en slät enfärgad yta i en tjocklek på ca. 2,5 mm.

Användningsområde

Peran ESD SL används i miljöer med tung och intensiv trafik där krav föreligger på avledning av statisk elektricitet, t ex där känsliga elektronikkomponenter hanteras/tillverkas eller i renrumsmiljöer. Lämplig även i miljöer där gas, lösningsmedel och sprängmedel hanteras samt i utrymmen med risk för dammexplosioner.

Projektreferenser

Ericsson, Muskö Örlogsbas, Peltor, Protectors, Amersham Bioscences AB, SSAB, Lövens Kemiska

Fördelar

  • Godkänd enligt EN IEC 61340-5-1
  • Tål tung hantering och trucktrafik
  • Hög kemikalieresistens
  • Lättstädad
  • Dammfri och hygienisk
  • Fogfri yta
  • Färgerna kan avvika något från verkligheten. För att få ett rättvisande kulörprov eller vid önskemål om specialfärg, kontakta oss.

    Copyright Indufloor AB 2009