Indufloor - Industrigolv

Beskrivning

Peran ESD STB Compact är ett elavledande tvåkomponent epoxibaserat golvsystem. Peran ESD STB Compact ger en halkskyddad yta. Läggs i tjocklek om ca. 3 mm.

Användningsområde

Peran ESD STB Compact används i miljöer med tung och intensiv trafik där krav föreligger på avledning av statisk elektricitet, t ex där känsliga elektronikkomponenter hanteras/tillverkas eller i renrumsmiljöer. Lämplig även i miljöer där gas, lösningsmedel och sprängmedel hanteras samt i utrymmen med risk för dammexplosioner.

Projektreferenser

Ericsson

Fördelar

  • Godkänd enligt EN IEC 61340-5-1
  • Tål tung hantering och trucktrafik
  • Hög kemikalieresistens
  • Lättstädad
  • Dammfri och hygienisk
  • Fogfri yta
  • Färgerna kan avvika något från verkligheten. För att få ett rättvisande kulörprov eller vid önskemål om specialfärg, kontakta oss.

    Copyright Indufloor AB 2009