Indufloor - Industrigolv

Beskrivning

Flowcem är en trekomponent, tekniskt avancerad, självnivellerande epoximodifierad cementprodukt. Produkten används som ett vattentrycksutjämnande mellanskikt.

Användningsområde

Flowcem tillåter fuktkänsliga material att bli applicerade på betong och cementbaserade flyt-spackel som har en relativ fuktighet upp till 100% RF.

Fördelar

  • Utmärkt vidhäftning på betong och avjämnings massor med hög relativ fuktighet.
  • Minskar ojämnheter i underlaget
  • Kemiskt och mekaniskt kompatibel med betong
  • Lätt att applicera (självnivellerande)
  • Tillåter snabb installation av slutlig beläggning
  • Copyright Indufloor AB 2009