Indufloor - Industrigolv

Beskrivning

En extremt lågviskös epoxibaserad vätska för att förstärka och reparera gamla golvavjämningsmassor av cement/sand. PHS penetrerar in i den defekta golvavjämningsmassan, fyller hål och binder lösa partiklar så att en hårdare yta erhålles.

Användningsområde

Används för att förstärka och reparera gamla golvavjämningsmassor av cement/sand till ett bättre skick än när de var nya, med minimalt stillestånd och besvär för kunden.

Projektreferenser

National Westminster Bank; St. James Hospital; ASDA; Boots; Trafford Health Authority.

Fördelar

  • Stör den normala verksamheten minimalt.
  • Snabb installation, förkortar den slutliga installationstiden markant.
  • Härdar över natten på gamla cement/sandavjämningsmassor.
  • Dammfri installation. Förstör inte angränsande ytor.
  • Vattentät, fungerar som fuktspärr.
  • Copyright Indufloor AB 2009